Pages Menu
Categories Menu

Drukarnia

Nazywamy zakład, który wytwarza różne wyroby poligraficzne takie jak książki, gazety, broszury.

Drukarnia

Druk może być na masową skalę a może być tylko dla pojedynczych osób. Pojęcie to jest bardzo szerokie, ponieważ wyróżnia się różne druki np. prasowe, dziełowe, opakowaniowe. Poligrafia sama w sobie jest dziedziną techniki, która zajmuje się procesem wytwarzania druku. Można podzielić ją na 3 etapy: prepress (technologia analogowa i cyfrowa), press (bezfarbowe, bezformowe, z formą) i postpress (obróbka introligatorska, uszlachetnienie druku i spedycja).Drukarnia Drukiem nazywamy odbicie wielokrotne obrazu. Jesli chodzi o techniki druku to rozpoznajemy artystyczne techniki druku takie jak: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, druk sitowy. Są też inne podziały druku np. ze względu na postać podłoża: arkuszowy i zwojowy, ze względu na przeznaczenie: akcydensy, broszury i książki, czasopisma i opakowania. W dalszej części naszej strony znajdziecie informację dotyczącą druku polskiego, historii druku itp.

– autor artykułu